AS9H36X1 NT$4,800
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 錶徑42.5mm
AS9H37X1 NT$5,600
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 錶徑42.5mm
AS9H43X1 NT$5,700
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑43mm
AS9H45X1 NT$5,000
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑43mm
廣告款 AM3665X1 NT$7,600
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑44mm
AM3667X1 NT$6,400
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑43mm
 • 特殊錶盒
AS9H48X1 NT$5,900
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑43mm
 • 特殊錶盒
AT3E03X1 NT$6,000
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑42.5mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AT3E01X1 NT$7,200
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑42.5mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AS9F79X1 NT$5,000
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑42.5mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AM3597X1 NT$8,500
 • 計時功能
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 錶徑42.5mm
AM3595X1 NT$7,300
 • 計時功能
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 錶徑42.5mm
A3A020X1 NT$6,700
 • 小秒針
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑38mm
A3A018X1 NT$6,700
 • 小秒針
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑38mm
A3A016X1 NT$6,700
 • 小秒針
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼
 • 錶徑38mm
AT3D33X1 NT$5,900
 • 日期顯示
 • 計時功能
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼材質
 • 錶徑42mm
AT3D35X1 NT$5,900
 • 日期顯示
 • 計時功能
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼材質
 • 錶徑42mm
AS9E87X1 NT$5,900
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 錶徑44mm
AS9E88X1 NT$5,900
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 錶徑44mm
AT3D27X1 NT$7,200
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 錶徑44mm
AG8H33X1 NT$5,000
 • 日期顯示
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑40mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AG8H35X1 NT$5,000
 • 日期顯示
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑40mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AG8H37X1 NT$4,500
 • 日期顯示
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑40mm
 • 牛皮錶帶
AT3B43X1 NT$6,000
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 弧形強化鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(10氣壓 )
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
 • 牛皮錶帶
AT3B77X1 NT$7,500
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 弧形強化鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(10氣壓 )
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
台灣限定款 AM3464X1 NT$7,200
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(10氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AM3467X1 NT$5,700
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(10氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
AM3465X1 NT$5,700
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(10氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
通路限定款 AZ9009X1 NT$4,000
 • 兩地時間
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 強化鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
通路限定款 AZ9004X1 NT$5,200
 • 兩地時間
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 強化鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AZ8011X1 NT$7,000
 • 星期/日期顯示
 • 星期逆跳
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 錶徑45mm
 • 牛皮錶帶
AZ8010X1 NT$7,900
 • 星期/日期顯示
 • 星期逆跳
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 錶徑45mm
 • 牛皮錶帶
AZ8009X1 NT$7,500
 • 星期/日期顯示
 • 星期逆跳
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 錶徑45mm
AZ9014X1 NT$7,500
 • 兩地時間
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 錶徑45mm
 • 牛皮錶帶
AZ9013X1 NT$7,000
 • 兩地時間
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 錶徑45mm
AZ9012X1 NT$8,500
 • 兩地時間
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 錶徑45mm
通路限定款 AS9B25X1 NT$3,300
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 強化鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑44.6cm
通路限定款 AS9B27X1 NT$3,300
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 強化鏡面
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑44.6cm
AM3335X1 NT$6,600
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活5氣壓防水
 • 40mm
AM3333X1 NT$6,600
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活5氣壓防水
 • 40mm
廣告款 AT3A65X1 NT$8,600
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活5氣壓防水
 • 44mm
AT3A67X1 NT$7,600
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活5氣壓防水
 • 44mm
AT3A71X1 NT$6,900
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活5氣壓防水
 • 44.6mm
AT3A69X1 NT$7,900
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活5氣壓防水
 • 44.6mm
ATAU93X1 NT$5,200
 • 限量500只
 • 代言人設計圖案
 • 代言人簽名背刻
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑38mm
AT3963X1 NT$7,200
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
AT3961X1 NT$8,100
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑43mm
AV3507X1 NT$6,500
 • 星期 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AV3509X1 NT$5,900
 • 牛皮錶帶
 • 星期 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
廣告款 AT3953X1 NT$8,300
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AT3959X1 NT$7,000
 • 牛皮錶帶
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AT3971X1 NT$7,300
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 日常生活防水(5氣壓 )
 • 藍寶石水晶鏡面
 • 旋入式背蓋
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AV3339X1 NT$6,300
 • 星期日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 弧形藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AV3341X1 NT$6,300
 • 細緻的面盤紋路
 • 清晰的時間顯示
 • 弧形水晶鏡面
 • 星期日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 弧形藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AT3819X1 NT$7,600
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 弧形藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
代言人簽名特別款 AT3821X1 NT$7,800
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 弧形藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm
AT3823X1 NT$6,800
 • 計時功能
 • 日期顯示
 • 旋入式背蓋
 • 日常生活防水(5氣壓)
 • 弧形藍寶石水晶鏡面
 • 不鏽鋼錶殼錶帶
 • 三折安全帶扣
 • 錶徑45mm